จากกาวน้ำธรรมดา แปลงร่างเป็นสไลม์

ก้อนใส ๆ ยืดได้ ปั้นเป็นก้อนได้ เป่าเป็นลูกโป่งได้ ปั้นเป็นก้อนบริหารกล้ามเนื้อมือได้ มันคือสไลม์ รู้จักไหม

Read more