ในบ่อมีปลากี่ตัว

อยากจะนับจำนวนปลาในบ่อ แต่จะจับมานับทุกตัวไม่ไหว ต้องทำอย่างไร

Read more