รู้จักลมหนาว….

ปลายปี..บางที่ได้สัมผัสลมหนาว แต่บางที่ก็มีฝน เป็นเพราะอะไรกัน

Read more