ความสะดวกของช่างตกแต่งภายใน

ประตู หน้าต่าง ตามอาคารบ้านเรือนนอกจากจะสูงมาก ๆ แล้ว ยังมีส่วนโค้ง ถ้าต้องการวัดขนาดสิ่งเหล่านี้ จะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างนะ

Read more