ช่างขี้ลืมแต่รู้พีทาโกรัส

ไม้ฉากเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่างก่อสร้างจะต้องมีติดตัวไว้เสมอ แต่ถ้าไม่มีเพราะขี้ลืม ก็ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์มาช่วยหากจะต้องสร้างมุมฉาก

Read more