ติดตั้งมอเตอร์ให้กับรถของเล่น

ถ้าจะสร้างรถของเล่น ความเร็วของรถที่สร้างขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะ

Read more