พยาบาลกับงานคณิตศาสตร์

เป็นพยาบาลก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ขณะทำงานทุกวัน มาดูกันสิว่าพยาบาลจะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างไร

Read more