การประมาณน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง

ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาทช่วยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่เช่น ม้า โค อย่างไรได้บ้าง ลองเข้ามาศึกษากัน

Read more