กินราดหน้าเหมือนกัน ทำไมของฉันน้ำใสกว่าของเธอ

เอ็นไซม์อะไมเลสในน้ำลายของคนเราจะเกี่ยวกันอย่างไรกับน้ำราดหน้าที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลัง

Read more