กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผ้าฝ้ายและไหมย้อมสีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และบางครั้งมีการนำสารอื่นเช่นผงเหล็กลงไปต้มผสมด้วยเพื่อให้ได้สีที่หลากหลายขึ้น

Read more