แม่คะนิ้ง VS น้ำค้างแข็ง ต่างกันอย่างไร

1 2 3 4


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว.3.1 ป. 6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

ว. 3.1 ม. 1/2  อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like