วิทย์ของกีตาร์โปร่ง

2 3 4 5


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 5 : พลังงาน

ว. 5.1 ป. 5/1 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

ว. 5.1 ป. 5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

ว. 5.1 ม. 4-6 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like