แก้ว 9 ประการ

dimond


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ว. 6.1 ม. 2/5 ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการนำไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like