ช้างกับหนูชักกะเย่อกันใครชนะ เพราะอะไร

ครู : นักเรียนลองตอบซิว่า ถ้าช้างกับหนูชักกะเย่อกัน ใครจะชนะ
นักเรียน : แหม ก็ช้างซิครับครู
ครู : นักเรียนคิดว่าเพราะอะไร
นักเรียน : ก็ช้างมีแรงมากกว่าไงละครับครู
ครู : เมื่อชักกะเย่อกันจนเข้าสู่สมดุล แรงของช้างและหนูก็จะเท่ากัน เป็นไปตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตันไงละครับ

แรงดึงระหว่างช้างกับหนู

หลักการนี้อธิบายได้ด้วยเรื่องของแรงกิริยาและแรงปฎิกิริยา แรงที่ช้างกระทำกับหนู จะเท่ากับแรงที่หนูกระทำกับช้าง แต่เพราะว่าช้างมีมวลมากกว่า ความเฉื่อยจึงมากกว่า ทำให้ช้างเคลื่อนที่ได้ยากนั้นเอง


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่
ว 4.1 ม.2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ

Comments

comments

You May Also Like