ใส่ปุ๋ยเหมือนที่หนังสือบอกแล้วทำไมพืชผักไม่งามเหมือนของเขา

เพียงใส่คำว่าปุ๋ยดีราคาถูกไปในกูเกิ้ล ภายในเวลาค้นเพียง 0.34 วินาที ได้ผลมากถึง 525,000 รายการ เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียด จะมีรายการแนะนำการเตรียมการต่าง ๆ ระยะเวลาที่จะต้องใส่ปุ๋ย และสุดท้ายคือผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากการใช้ปุ๋ยสูตรเหล่านั้น อย่างไรก็ตามพื้นที่ดินทั่วประเทศไทยมีสัดส่วนขององค์ประกอบ และสมบัติต่าง ๆ ของดินแตกต่างกันไป ซึ่งจะทำให้ผลผลิตการเกษตรได้ไม่เหมือนกัน และ หนึ่งในสมบัติเหล่านั้น คือ ความเป็นกรดเบส

ธาตุอาหารพืชที่สำคัญทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ที่พืชจะดูดขึ้นไปใช้งานได้นั้นต้องเป็น อิออนที่ละลายในน้ำได้ และปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการละลายก็คือความเป็นกรดเบส เมื่อพิจารณาภาพด้านล่าง ที่แสดงการละลายของธาตุอาหาร ณ ความเป็นกรดเบสต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายของภาพคือช่วงที่ pH ต่ำกว่า 7 ธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม กำมะถัน แคลเซียม และ แมกนีเซียม จะละลายได้น้อย ดินจะขาดธาตุอาหารเหล่านี้ แต่จะมีธาตุอาหารรอง คือ เหล็ก แมงกานีส โบรอน ทองแดง และ สังกะสี ละลายออกมาได้มากกว่า ด้านขวามือเป็นช่วงที่ดินเป็นเบส และบริเวณตรงกลางมีความเป็นกลาง จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ การละลายของธาตุอาหารทุกชนิด

ภาพแสดงการละลายของแร่ธาตุในสภาพความเป็นกรดเบส

ถึงแม้พืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการธาตุอาหารแตกต่างกันไปบ้าง การปรับให้สภาพดินให้มีความเป็นกลางไว้นับว่าดีที่สุด ดังนั้นก่อนจะปลูกพืชเกษตรกรจึงจำเป็นต้องตรวจวัดความเป็นกรดเบสและปรับสภาพให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้
คำแนะนำสำหรับครู
โครงงานประเภทสำรวจดินเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปลูกพืชล้มลุกบางชนิด จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงดินให้เหมาะสมก่อนปลูกพืชได้เป็นอย่างดี


ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับธาตุอาหารพืชและหลักการใช้ปุ๋ย
ความสำคัญของกรด – เบสของดินต่อธาตุอาหารพืช

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร
ว 3.1 ม.1/4 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

Comments

comments

You May Also Like