น้ำในสระ

สระว่ายน้ำระบบคลอรีนต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ทั้งการทำความสะอาดรอบสระทั่วไป เก็บใบไม้ อุจจาระลอยน้ำ การดูดตะกอนก้นสระ การทำความสะอาดเครื่องกรอง และที่สำคัญคือการเติมเคมีลงในน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับมนุษย์ ค่า pH ของน้ำควรอยู่ที่ 7.4 – 7.6 PPM ในฤดูร้อนปริมาณคลอรีนอยู่ที่ 3 PPM สำหรับฤดูฝนและฤดูหนาวปริมาณคลอรีนอยู่ที่ 2 PPM นอกจากคลอรีนแล้ว ยังมีการเติมโซดาแอซเพื่อเพิ่มความเป็นด่างของน้ำ การเติมกรดเกลือเพื่อเพิ่มความเป็นกรดของน้ำ และการเติมสารส้มเมื่อน้ำขุ่นเขียวมีตะกอนมาก ปริมาณสารเคมีที่เติมลงน้ำในสระขนาด 100 คิว (1 คิว = 1 ลูกบาศก์เมตร) เป็นดังนี้ คลอรีน 200 กรัม โซดาแอช 3,000 กรัม กรดเกลือ 1,000 กรัม สารส้ม 1,250 กรัม
ดังนั้น เราคงไม่เสี่ยงลงสระน้ำที่ผู้ดูแลสระน้ำไม่สามารถคำนวณเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมา และเจ้าของสระน้ำคงไม่ปล่อยให้มีการลองผิดลองถูกกับการปรับสภาพน้ำ เติมสารนี้ เพิ่มน้ำหน่อย เติมสารโน้น เอาน้ำออก ศรีว่ามันไม่ใช่ การรู้คณิตศาสตร์จึงสำคัญด้วยเหตุนี้


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
ตัวชี้วัด : ค 1.1 ม.2/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา

 

Comments

comments

You May Also Like