งานช่างกับคณิตศาสตร์

           ช่างสร้างบ้านต้องคำนวณความกว้างความยาวของผนังเพื่อประมาณจำนวนก้อนอิฐ ไม้ หรือวอลเปเปอร์ติดผนังที่ต้องซื้อมาใช้ บางครั้งต้องหักส่วนประตูและหน้าต่างออกด้วย ต้องคำนวณพื้นที่ของเพดานถ้าต้องการติดฝ้าเพดานกันความร้อนหรือเสียง และหากต้องการปูพื้นกระเบื้องก็ต้องรู้พื้นที่เช่นกัน เมื่อถึงขั้นตอนของการทาสีต้องทราบพื้นที่ผิวที่จะทาสีก่อนซื้อสีมาให้
สำหรับการคำนวณปริมาณสีที่ต้องใช้จะไม่เหมือนกับโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนเสียทีเดียว เพราะในความเป็นจริง ก่อนทาสีจริงอาจต้องทาสีรองพื้นก่อน โดยทั่วไป การทาสีหนึ่งรอบ สีรองพื้น 1 แกลลอนทาได้ประมาณ 50-70 ตารางเมตร สีจริง 1 แกลลอนทาได้ประมาณ 30-50 ตารางเมตร และสีจริงก็ต้องทากัน 2 รอบ และถ้าต้องทาสีกันทั้งหมู่บ้าน ช่างต้องซื้อสีมาเป็นถัง ถังหนึ่งเท่ากับห้าแกลลอน จะต้องซื้อสีกี่ถังก็ต้องคำนวณให้ได้ ที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่าย วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งสีรองพื้น สีน้ำมัน สีจริง ราคาแตกต่างกันตามคุณภาพและยี่ห้อ หากคิดคำนวณผิดพลาด ตัดสินใจผิดพลาด อาชีพช่างไม่รุ่งแน่นอน


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ

สาระที่ 4 : พีชคณิต

ค 1.1 ม.2/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
ค 4.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

Comments

comments

You May Also Like